FRITIA AS
Kringsjå Terrasse 4, 1777 Halden
Tlf:(+47) 69 19 16 90
Mob:(+47) 95 23 23 30
Fax:(+47) 69 19 16 91
E-post: post@fritia.com

FRITIA-opplevelser

 

FRITIA byr på opplevelser som er både spennende, utfordrende og trygge for de fleste. Opplevelsen av å bli inkludert i et ”vanlig sosialt” fellesskap og bli tatt på alvor og vist respekt, samt assistert til det du måtte ha behov for.

FRITIA ønsker å gjenspeile det som er vanlig for folk flest å få oppleve og har tro på at vi alle trenger å prøve noe nytt, ta noen utfordringer for å få et liv med erfaringer. Erfaringer som kan gi oss nye mål og hjelpe oss til et liv med god livskvalitet.

Vi har tro på at fysisk aktivitet er godt for oss alle og bruker således friluftsliv som et bærende ”element” i vårt tilbud. Dette sammen med andre sosiale opplevelser, naturlig integrert i samfunnet, hvor vi benytter oss av det som folk flest gjør.

Vi nedprioriterer tv og kjøpesenter, da det ofte er opplevelser man får i andre sammenhenger, men er det et tv-program du ”må følge med i”, så er vi selvfølgelig med på det…

Kontakttelefon

Ring oss for alle spørsmål du måtte ha vedrørende opphold/tilbud gjennom FRITIA. Det er den enkelte hjemkommune som godkjenner og betaler for oppholdet. Ring Jørn Nilsen på tlf. +47 952 32 330 eller klikk på strenger her: slik søker man opphold.