FRITIA AS
Kringsjå Terrasse 4, 1777 Halden
Tlf:(+47) 69 19 16 90
Mob:(+47) 95 23 23 30
Fax:(+47) 69 19 16 91
E-post: post@fritia.com

Slik søker man opphold

Det er nok med en muntlig henvendelse for å avtale tid for en samtale om eventuelle opphold hos oss eller andre typer tjenester.  Da kan vi sammen drøfte om vi kan gi dere et tilfredstillende tilbud. Dernest er det kommunen som skal betale oppholdene som må få seg forelagt søknad med vurdering av assistansebehov, omfang osv.  Man er i alle kommuner avhengig av et enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2.pkt.6.

Ønsker man det, så kan Fritia være behjelpelig for den enkelte brukerfamilie med å søke hjemstedskommune om dekning av opphold hos oss.

Kontakttelefon

Ring oss for alle spørsmål du måtte ha vedrørende opphold/tilbud gjennom FRITIA. Det er den enkelte hjemkommune som godkjenner og betaler for oppholdet. Ring Jørn Nilsen på tlf. +47 952 32 330 eller klikk på strenger her: slik søker man opphold.