FRITIA AS
Kringsjå Terrasse 4, 1777 Halden
Tlf:(+47) 69 19 16 90
Mob:(+47) 95 23 23 30
Fax:(+47) 69 19 16 91
E-post: post@fritia.com

Tjenester

FRITIA gir tjenester i form av avlastningsopphold med aktivitetsinnhold etter brukeres ønsker og behov. Oppholdene gis alle ukedager og i alle ferier, mens det ofte blir i helger som hovedvekten av oppholdene finner sted. Det gis også avlastning på hverdager, og også timebaserte tilbud, gjerne i forbindelse med et fritids/kulturtilbud.

Vi tilstreber å bistå den enkelte med å utvikle interesser innenfor områder man er god på og liker. Likeså liker vi å ta noen nye utfordringer sammen med brukere, oppleve nye ting, og få nye erfaringer for å få en positiv og målrettet tilværelse med personlig utvikling.

FRITIA benytter sine faste steder i Halden og omegn, men lager turer og reiser både i inn- og utland, gjerne da etter brukeres ønsker.

FRITIA tilbyr også boligtjenester, midlertidige bo/trenings tilbud og BPA tjenester.

FRITIA har engasjerte personlige assistenter med ulik kompetanse innen aktivisering, idrett, helse og sosialfag i tillegg til lang og god erfaring.

Virksomheten har en klar ideologi og holdning om et likeverdig og inkluderende liv med respekt for den enkelte. Dette gjenspeiler seg i praksis med små enheter og bruker for eksempel vanlige personbiler fremfor minibuss osv. VSR – verdsetting av sosial rolle er en bevisst holdning i vår virksomhet i tillegg til LØFT (løsningsfokusert tilnærming), hvor det fokuseres på løsninger istedenfor problemer. Har god forankring i brukerorganisasjonen NFUs prinsipper idet deres fylkeslag var en av etablererne/eiere tidligere.

Kontakttelefon

Ring oss for alle spørsmål du måtte ha vedrørende opphold/tilbud gjennom FRITIA. Det er den enkelte hjemkommune som godkjenner og betaler for oppholdet. Ring Jørn Nilsen på tlf. +47 952 32 330 eller klikk på strenger her: slik søker man opphold.