FRITIA AS
Kringsjå Terrasse 4, 1777 Halden
Tlf:(+47) 69 19 16 90
Mob:(+47) 95 23 23 30
Fax:(+47) 69 19 16 91
E-post: post@fritia.com

Referanser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRITIA har sine brukere som de beste referanser og noen av dem har sagt seg villige til å gi informasjon om egne erfaringer til eventuelle nye brukere. Ta kontakt, så formidler vi dette…

For kommuner er nok Halden Kommune den kommune som har lengst erfaring med vårt tilbud, og hvor vi har inngått fast avtale.

Der kan konsulent Sissel Beate Lund, ved koordinerende enhet, fag-/forvaltning gi nærmere informasjon.

Sissel Lund kan nåes på telefon 69 17 46 15, mobil  932 43 238 eller e-post sisselbeate.lund@halden.kommune.no

Kontakttelefon

Ring oss for alle spørsmål du måtte ha vedrørende opphold/tilbud gjennom FRITIA. Det er den enkelte hjemkommune som godkjenner og betaler for oppholdet. Ring Jørn Nilsen på tlf. +47 952 32 330 eller klikk på strenger her: slik søker man opphold.